Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Araneidae - križevci
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)
camera_icon
Cucumber Green Spider
 
 
Slovenska imena:
 
zeleni križevec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Polenec A. 1954: O proučevanju pajkov Slovenije.- Biološki vestnik 3: 172-174 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea cucurbitina)
Vir: Polenec A. 1963: Raziskovanje pajkov v Selški dolini.- Loški razgledi 10: 60-66 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea cucurbitina)
Vir: Knapič T. 2016: Določevalni ključ: križevci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 33-38