Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Thomisidae - rakovičasti pajki ali rakovičarji
Misumena vatia (Clerck, 1757)
camera_icon
Goldenrod Crab Spider
 
 
Slovenska imena:
 
cvetni pajek
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Grad J., Gogala A., Kozmus P., Jenič A., Bevk D. 2010: Pomembni in ogroženi opraševalci: čmrlji v Sloveniji.- Čebelarska zveza Slovenije
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Misumena calycina)
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Misumena calycina)
Vir: Polenec A. 1954: O proučevanju pajkov Slovenije.- Biološki vestnik 3: 172-174 (V viru ga najdemo pod imenom Misumena calycina)
Vir: Polenec A. 1969: Pajki s Pasje ravni.- Loški razgledi 16: 210-217 (V viru ga najdemo pod imenom Misumena calycina)
Vir: Gregorič M. 2019: Evropski pajek leta.- European Society of Arachnology - http://www.european-arachnology.org/wdp/
 
kameleonski rakovičar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije