Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Sparassidae - sparasidi
Micrommata virescens (Clerck, 1757)
camera_icon
Green Huntsman Spider
 
 
Slovenska imena:
 
zeleni pajek
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Micrommata viridissima)
Vir: Polenec A. 1959: Pajki iz okolice Crngroba.- Loški razgledi 6: 76-82 (V viru ga najdemo pod imenom Micrommata viridissima)
 
zeleni sparozid
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Micrommata roseum)