Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Lycosidae - volkci
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Wolf Spiders
 
 
Slovenska imena:
 
žalni volkec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
 
gozdni volkec
Vir: Polenec A. 1983: Pajki s Križnogorskega hribovja. Križna gora 678m.- Loški razgledi 30: 76-85
Vir: Polenec A. 1986: Pajki iz doljnega dela Selške doline - termofilni bukov gozd v Soteski.- Loški razgledi 33: 99-109