Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Agelenidae - lijakarji
Inermocoelotes inermis (Koch, 1855)
camera_icon
Hacklemesh Weavers
 
 
Slovenska imena:
 
gozdni lijakar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Coelotes inermis)
 
lijakar
Vir: Polenec A. 1963: Raziskovanje pajkov v Selški dolini.- Loški razgledi 10: 60-66 (V viru ga najdemo pod imenom Coelotes inermis)
 
temni čokati lijakar
Vir: Polenec A. 1986: Pajki iz doljnega dela Selške doline - termofilni bukov gozd v Soteski.- Loški razgledi 33: 99-109
 
temni lijakar
Vir: Polenec A. 1977: Pajki z Žirovskega vrha, Suhi dol (681 m).- Loški razgledi 24: 164-172 (V viru ga najdemo pod imenom Coelotes inermis)
Vir: Polenec A. 1983: Pajki s Križnogorskega hribovja. Križna gora 678m.- Loški razgledi 30: 76-85
Vir: Polenec A. 1985: Pajki iz gornjega dela Selške doline - termofilni bukov gozd nad Zalim logom, 650 m .- Loški razgledi 32: 98-107