Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Cucujidae - kukuji
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1774)
camera_icon
Flat Bark Beetles
 
 
Slovenska imena:
 
škrlatni kukuj
Vir: Vrezec A., Pirnat A., Kapla A., Polak S., Vernik S., Brelih S., Drovenik B. 2011: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.- Acta Entomologica Slovenica, Ljubljana, Vol. 19, št. 2: 81-138
Vir: Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 2004: Priloga 2: Območja NATURA 2000 in potencialna območja NATURA 2000.- Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14 in 21/16
Vir: Kapla A., Vrezec A. 2009: Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus), prikrita saproksila vrsta.- V: Prešeren J. (ed.): Drugi slovenski entomološki simpozij.- Knjiga povzetkov, 7.-8.2.2007, Ljubljana, str. 44-45