Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Agelenidae - lijakarji
Coelotes poleneci Wiehle, 1964
Hacklemesh Weavers
 
 
Slovenska imena:
 
Polenčev lijakar
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Mršić N. 1997: Biotska raznovrstnost v Sloveniji : Slovenija - "vroča točka" Evrope.- Ministrsvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana
Vir: Polenec A. 1977: Pajki z Žirovskega vrha, Suhi dol (681 m).- Loški razgledi 24: 164-172
Vir: Polenec A. 1986: Pajki iz doljnega dela Selške doline - termofilni bukov gozd v Soteski.- Loški razgledi 33: 99-109