Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Adephaga - mesojedi hrošči
 
 
 
Dytiscidae - kozaki
Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778
camera_icon
Diving Beetles
 
 
Slovenska imena:
 
veliki kozak
Vir: Vrezec A., Pirnat A., Kapla A., Polak S., Vernik S., Brelih S., Drovenik B. 2011: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja.- Acta Entomologica Slovenica, Ljubljana, Vol. 19, št. 2: 81-138
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika (V viru ga najdemo pod imenom Dytiscus dimidatus)