Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Pisauridae - lepi volkci
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
camera_icon
Nursery Web Spider
 
 
Slovenska imena:
 
Scopolijev lepi volkec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
 
Scopolijev roparski volkec
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
 
veliki roparski volkec
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
 
veliki volkec
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
Vir: Polenec A. 1954: O proučevanju pajkov Slovenije.- Biološki vestnik 3: 172-174 (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
Vir: Polenec A. 1959: Pajki iz okolice Crngroba.- Loški razgledi 6: 76-82 (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
Vir: Polenec A. 1969: Pajki s Pasje ravni.- Loški razgledi 16: 210-217 (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
Vir: Polenec A. 1970: Pajki z Lubnika (1024 m).- Loški razgledi 17: 219-224 (V viru ga najdemo pod imenom Pisaura listeri)
Vir: Polenec A. 1975: Pajki z Osovnika (857 m).- Loški razgledi 22: 154-162 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea diadema)