Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Lycosidae - volkci
Lycosa tarantula (Linnaeus, 1758)
Tarantula
 
 
Slovenska imena:
 
tarentela
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Jurc M. 2006: Uporabna zoologija, uporabna zoologija in zooekologija, sistematika za študente gozdarstva (VSŠ, UNI).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (V viru ga najdemo pod imenom Lycosa tarentula)
 
tarantela
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)
 
tarantola
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Lycosa tarentula)
 
tarentul
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Hogna tarentula)