Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Araneae - pajki
 
 
 
Araneidae - križevci
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
camera_icon
Walnut Orbweaver
 
 
Slovenska imena:
 
ploščati križevec
Vir: Gregorič M. 2019: Evropski pajek leta.- European Society of Arachnology - http://www.european-arachnology.org/wdp/
 
šesteropikasti križevec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Araneus sexpunctatus)
Vir: Polenec A. 1974: O pajkih z Ermanovca (1026 m) in Porezna (1622 m).- Loški razgledi 21: 149-155 (V viru ga najdemo pod imenom Aranea sexpunctatus)
 
sploščeni križevec
Vir: Knapič T. 2016: Določevalni ključ: križevci Slovenije.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 5 (1): 33-38