Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Hexacorallia - heksakorale
Actiniaria - morske vetrnice
 
 
 
Actiniidae - morske veternice
Actinia striata (Rizzi, 1967)
camera_icon
Sea Anemone
 
 
Slovenska imena:
 
vzdolžnoprogasta morska vetrnica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
progasta morska vetrnica
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
 
vzdolžno progasta vetrnica
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana