Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Gastropoda - polži
Prosobranchia - predškrgarji
Archaeogastropoda - prapolži
 
 
 
Trochidae - kotači
Phorcus turbinatus (Born, 1778)
camera_icon
Turbinate Monodont
 
 
Slovenska imena:
 
pegavka
Vir: Dolenc Orbanić N., Battelli C., Plazar J., Furlan P., Cotič N. 2015: Interaktivni ključ za določanje organizmov morske obale Tržaškega zaliva.- http://dryades.units.it/test/index.php?procedure=key_home&key_id=10001
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata, Osilinus turbinatus)
Vir: Turk T. 2009: Ambasadorji morja.- Osminka&Co, Domžale (V viru ga najdemo pod imenom Osilinus turbinatus)
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Kardelj M., Jeršek M. 2016: Polži in školjke iz Jadranskega morja.- Tehniška založba Slovenije, posebna izdaja revije Življenje in tehnika
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Monodonta turbinata)
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
naridula
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran
 
neridula
Vir: Simič J. 2014: Polži in školjke slovenskega morja.- Mediteraneum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran