Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Opiliones - suhe južine
Eupnoi - prostodihalničarji
 
 
 
Phalagiidae - pravi matije
Oligolophus tridens (Koch, 1836)
camera_icon
Harvestman
 
 
Slovenska imena:
 
navadni trozobec
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363
Vir: Mršić N., Novak T. 1995: Vzorčenje in določanje talnih živali.- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
 
navadni trizobec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije