Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Opiliones - suhe južine
Eupnoi - prostodihalničarji
 
 
 
Phalagiidae - pravi matije
Amilenus aurantiacus (Simon, 1881)
camera_icon
Harvestmen
 
 
Slovenska imena:
 
jamnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363
Vir: Brancelj A. 2015: Jama Velika Pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej.- Založba ZRC, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika