Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Opiliones - suhe južine
Dyspnoi - prikritodihalničarji
 
 
 
Ischyropsalididae - veleškarniki
Ischyropsalis hadzii Roewer, 1950
Harvestmen
 
 
Slovenska imena:
 
kamniški polžnik
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363
 
Hadžijev polžnik
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363
 
savinjski veleškarnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Phalangium cancroides)