Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Arachnida - pajkovci
Opiliones - suhe južine
Dyspnoi - prikritodihalničarji
 
 
 
Ischyropsalididae - veleškarniki
Ischyropsalis kollari Koch, 1839
Harvestmen
 
 
Slovenska imena:
 
gorski polžnik
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363
Vir: Mršić N. 1997: Biotska raznovrstnost v Sloveniji : Slovenija - "vroča točka" Evrope.- Ministrsvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana
 
Kollarjev polžnik
Vir: Novak T., Slana Novak L. 1995: Suhe južine Pohorja.- Proteus, 57(9-10): 362-363