Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Heterodonta - raznozobke
 
 
 
Mactridae - koritnice
Raeta plicatella (Lamarck, 1818)
Channeled Surf Clam
 
 
Slovenska imena:
 
sevrnoameriška račja školjka
Vir: Anonimus 2005: PRAVILNIK o trgovskih imenih rib.- Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005 (V viru ga najdemo pod imenom Reata plicatella)