Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Branchiopoda - raki listonožci
Anostraca=Euphyllopoda - škrgonožci
 
 
 
Chirocephalus croaticus Steuer, 1899
camera_icon
Fairy Shrimp
 
 
Slovenska imena:
 
kraški škrgonožec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Habič Š. 2014: Osrednja tema: Zgornja Pivka, dežela presihajočih jezer.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 3 (1): 11-16
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna