Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Branchiopoda - raki listonožci
Cladocera - vodne bolhe
 
 
 
Daphnia longispina (O. F. Müller, 1776)
Water Fleas
 
 
Slovenska imena:
 
dolgoosta vodna bolha
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Kirbiš N., Vinko D., Kus Veenvliet J. 2015: Osrednja tema: Naravni spomenik "jezeri v Fiesi", pribežališče tujerodnih vrst živali.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 4 (2): 11-18