Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
 
 
 
Scarabaeidae - skarabeji
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845
camera_icon
Hermit Beetle
 
 
Slovenska imena:
 
vzhodni puščavnik
Vir: Ambrožič Ergaver Š., Vrezec A., Kapla A., Ratajc U. 2021: Razširjenost in populacijska dinamika zahodnega puščavnika Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) v urbanem okolju Ljubljane.- Acta entomologica slovenica, 29 (2): 149-162