Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Neuropteroidea - mrežekrilci
Raphidioptera - kamelovratnice
 
 
 
Raphidiidae - prave kamelovratnice
Phaeostigma notatum (Fabricius, 1781)
Spotted Snake-fly
 
 
Slovenska imena:
 
mnogožilna kamelovratnica
Vir: Ogris N. 2010: Priročnik za določevanje vzrokov poškodb drevja: medmrežna različica.- https://www.zdravgozd.si/prirocnik/meni_prirocnik.aspx, Gozdraski inštitut Slovenije