Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Anthozoa - koralnjaki
Octocorallia - oktokorale
 
 
 
Alcyoniidae - usnjate korale
Alcyonium palmatum Pallas, 1766
Soft Corals
 
 
Slovenska imena:
 
rdeči plutek
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Alcyonium brioniense)
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Alcyonium brioniense)
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
morski plutek
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
 
mrličevi prsti
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana
 
mrtvaška roka
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana
 
plutasta korala
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije
 
plutasta koralja
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije