Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Dendrobranchiata - razmetači
 
 
 
Sicyonia carinata (Brünnich, 1768)
Mediterranean Rock Shrimp
 
 
Slovenska imena:
 
grebenasta kozica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
trnasta kozica
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana