Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Pleocyemata - repogojci
Astacidea - dolgorepi škarjevci ali košarji
 
 
 
Astacidae - rečni raki
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
camera_icon
Stone Crayfish
 
 
Slovenska imena:
 
navadni koščak
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Štangelj M., Ivanovič M. (ured.) 2013: Narava Bele krajne.- Belokranjski muzej Metlika
Vir: Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 2004: Priloga 2: Območja NATURA 2000 in potencialna območja NATURA 2000.- Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14 in 21/16
 
koščak
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Astacus torrentium, Astacus saxatilis)
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Astacus torrentium)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Potamobius torrentium)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Potamobius torrentium)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Potamobius torrentium)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Astacus torrentium)
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna