Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Pleocyemata - repogojci
Palinura - brezškarjevci
 
 
 
Scyllaridae - medvedji raki
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
camera_icon
European Locust Lobster
 
 
Slovenska imena:
 
rak nagajivček
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Arctus ursus)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Arctus ursus)
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
medvedji rak
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani
 
nagajivček
Vir: Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.
 
nagajivec
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga
Vir: Zei M., Zhanel J. 1947: Življenje našega Jadrana.- Državna založba Slovenije
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
Vir: Anonimus 2005: PRAVILNIK o trgovskih imenih rib.- Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani
 
rak nagajivec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Buchsbaum R., Milne L.J. [prevod in priredba Matjašič J., Polenec A.] 1971: Ilustrirana enciklopedija živali: nižje živali, nevretenčarji brez žuželk.- Mladinska knjiga, Ljubljana