Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Decapoda - deseteronožci
Pleocyemata - repogojci
Brachyura - rakovice
 
 
 
Eriphia verrucosa (Forskål, 1775)
camera_icon
Yellow Shore Crab
 
 
Slovenska imena:
 
velik kosmelj
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
 
kleščar
Vir: Zei M. 1956: Morski svet.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)
Vir: Zei M. 1988: Sprehodi v naravo: Življenje v morju.- Cankarjeva založba v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)
 
kosmelj
Vir: Richter M. 2005: Naše morje: okolja in živi svet Tržaškega zaliva.- Sijart, Piran
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eriphe spinifrons)
Vir: Dolenc Orbanić N., Battelli C., Plazar J., Furlan P., Cotič N. 2015: Interaktivni ključ za določanje organizmov morske obale Tržaškega zaliva.- http://dryades.units.it/test/index.php?procedure=key_home&key_id=10001
Vir: Tome S. (ured.), Battelli C., Činč Juhant B., Gogala A., Jeršek M., Kačar U., Jernejc Kodrič M., Križnar M., Kryštufek B., Lipej L., Mavrič B., Pungaršek Š., Simič J., Trilar T., Volpi Lisjak B., Vrezec A. 2016: Naše malo veliko morje.- Prirodoslovni muzej Slovenije
Vir: Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.
 
trnastočela rakovica
Vir: Turk T. 1996: Živalski svet Jadranskega morja.- DZS, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eriphe spinifrons)
Vir: Dolenc Orbanić N., Battelli C., Plazar J., Furlan P., Cotič N. 2015: Interaktivni ključ za določanje organizmov morske obale Tržaškega zaliva.- http://dryades.units.it/test/index.php?procedure=key_home&key_id=10001
Vir: Anonimus 2005: PRAVILNIK o trgovskih imenih rib.- Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005 (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)
Vir: Lipej L., Rogelja M., Mavrič B. 2019: Ocean v malem.- GEPŠ Piran, 221 str.
 
trnočela rakovica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)
Vir: Turk T. 2008: Pod gladino mediterana.- Modrijan, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Eriphia spinifrons)