Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Crustacea - raki
Malacostraca - višji raki
Isopoda - mokrice ali enakonožci
Flabellifera - mokrice veslavke
 
 
 
Sphaeromatidae - mokrice okrogličarke
Monolistra spinosissima (Racovitza, 1929)
Isopods
 
 
Slovenska imena:
 
veletrni jamski ježek
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
dolgotrni jamski ježek
Vir: Mršić N. 1997: Biotska raznovrstnost v Sloveniji : Slovenija - "vroča točka" Evrope.- Ministrsvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana