Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Cnidaria - ožigalkarji
Hydrozoa - trdoživnjaki
 
 
 
Hydridae - sladkovodni trdoživi
Hydra viridissima Pallas, 1766
Green Hydra
 
 
Slovenska imena:
 
zeleni trdoživ
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Kopp V., Bischoff S., Hofmann H., Kopp U., Lang A. [prevod Aljančič M., Gregori J., Andoljšek E., Kurillo J., Lovka M., Hönigsfeld Adamič M., Sivec I.] 2008: Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev.- Založba Narava (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str.
Vir: Smolik H.W. [prevod Šercelj A.] 1967: Živalski svet.- Državna založba Slovenije, iii+769 str., 32 barvnih tab. izven tbesedila. (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Matjašič J. 1986: Biologija - srednje izobraževanje, Biološki sistemi - živalski sistem, organizacijske oblike življenja.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Bevk S. 1944: Po živalskem svetu, zbirka razprav in slik iz življenja živali.- Zimska pomoč, Ljubljana
Vir: Vevers G., Bannikov A.G., Bishop I., Bonner N., Cain A.J., Duplaix-Hall N., Edington J.M., Edington M.A., Holdgate M., Longhurst A., MacPhail I., Marples T.C., Marchall R., Martin R.D., Oates J., Pernetta J., Phillipson J., Stonehouse B., Verbeek N.A.M., Zappler G. [strokovni prevod in piredba Gogala A., Gogala M., Hönigsfeld-Adamič M., Kryštufek B., Pogačnik J., Sivec I.] 1989: Veliki atlas živali.- Mladinska knjiga (V viru ga najdemo pod imenom Hydra viridis)
Vir: Marcon E., Mongini M. [prevod Gregori J., Kryštufek B., Povž M.] 1986: Svetovna enciklopedija živali.- Mladinska knjiga, Ljubljana (V viru ga najdemo pod imenom Hydra viridis)
Vir: Kos F. 1933: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del.- Narodni muzej v Ljubljani (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002 (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Kirbiš N., Vinko D., Kus Veenvliet J. 2015: Osrednja tema: Naravni spomenik "jezeri v Fiesi", pribežališče tujerodnih vrst živali.- Trdoživ: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, 4 (2): 11-18 (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
 
sladkovodni trdoživ
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
 
zeleni sladkovodni trdoživ
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Chlorohydra viridissima)